« »

Uprava škole

Direktor škole:
Selvedina Begović, dipl.ecc.

Sekretar škole:
Amela Abazović

Pedagog škole:
Amerlina Jazvin Softić, prof.

Administrativni radnik:
Aid Gafić