« »

Uprava škole

Direktor škole:
Selvedina Begović, dipl.ecc

Pedagog škole:
Amerlina Jazvin Softić, prof.

Sekretar škole:
Amela Abazović, dipl.pravnik

Administrativni radnik:
Aid Gafić, bachelor prava