« »

Profesori

Profesori angažovani u nastavnom procesu u školskoj 2017/2018 godini:

Bosanski jezik i književnost:
1. Pakiza Demirović
2. Merhila Čaušević
3. Amela Halilović

Engleski jezik:
1. Samira Bakić
2. Nedžad Gudić

Njemački jezik:
1. Amela Jonić

Latinski jezik:
1. Vanda Herceg

Tjelesni i zdravstveni odgoj:
1. Said Imamović
2. Suad Alispahić
3. Samir Haljeta

Historija:
1. Osman Trapo
2. Meliha Hadžiahmetović
3. Amira Vajzović

Matematika:
1. Emsa Ajanović
2. Hazima Brzika
3. Admira Trkić-Dizdar

Fizika:
1. Vahid Šehić
2. Smajo Heljić

Hemija:
1. Melisa Čusto
2. Ajda Agić

Biologija:
1. Aida Burko

Informatika:
1. Fahrudin Kurić

Geografija:
1. Tahir Ljubunčić

Filozofija, logika, sociologija:
1. Alma Terzić

Psihologija:
1. Senaida Šijak

Likovna kultura, estetika:
1. Husein Šljivo

Muzička kultura:
1. Almir Vrebo

Osnovi marketinga i menadžmenta:
1. Damir Jonić

Vjeronauka:
1. Amel Omeragić

Osnove elektrotehnike, elektronika, električna mjerenja, osnove elektroenergetike i osnove komunikacije:
1. Merhudin Habib

Tehničko crtanje
1. Mirsad Šečunović

Mašinski materijali:
1. Sabahudin Puljarga

Higijena i prva pomoć:
1. Hidajeta Supur Zukić

Anatomija i filozofija:
1. Ejub Zukić

Praktična nastava za frizere:
1. Sanin Fazlić
2. Mirsada Hadžiabulić