« »

Plan rada Vijeća učenika

Konstituiranje vijeće učenika. Donošenje Godišnjeg plana rada koji će biti u funkciji promoviranja interesa škole i zajednice, angažiranja učenika u školi i van nje,  predstavljati interesa učenika u upravljanju i radu škole,-informisati Upravni odbor o stavovima učenika o pitanjima koja su u vezi  sa obavezama, prava i statusu učenik u školi i van nje, predstavljati školu u zajednici i organizacijama, sporta, kulturi i omladinskim asocijacijama na nivou Općine.