« »
Aid Gafić

Aid Gafić

URL web stranice:

VAŽNA OBAVIJEST: Upis učenika u prve razrede

Obavještavaju se učenici koji su se prijavili u prve razrede u Mješovitoj srednjoj školi „Gornji Vakuf“ da je upis učenika u ponedjeljak 16.07.2018. godine u 10:00 sati u prostorijama škole.

Svi prijavljeni na prvom upisnom roku 18. i 19.06.2018. i drugom upisnom roku 04. i 05.07.2018. godine su obavezni doći u gore navedenom terminu i izvršiti upis.

NAPOMENA: Sa sobom ponijeti hemijsku olovku.

Dodjela diploma maturantima u školskoj 2017/2018. godini

Dana, 20.06.2018. godine, u Centru za obrazovanje, sport i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje promovisana je 47. generacija maturanata Mješovite srednje škole „Gornji Vakuf“.

Mješovita srednja škola „Gornji Vakuf“ ove godine ispraća 87 maturanata, iz gimnazije, fizerske i mašinske stručne škole. Učenici generacije su: Selma Hadžijusufović, Arman Gudić i Mensur Zahirović.

Trajno odlični učenici u generaciji 2017/2018. godine su: Sabina Behrem, Mersiha Čaušević, Nihada Hopić, Miralem Memić, Ermin Omeragić, Selma Polić, Alisa Adžemović, Ajla Duraković i Amer Zečić.

Poklone za učenike generacije, trajno odlične učenike i razrednike završnih razreda obezbjedio je i uručio načelnik Općine Sead Čaušević. Direktorica škole, Selvedina Begović, u znak zahvalnosti za podršku u radu, načelniku Općine je uručila plaketu.

Minela Garača prvoplasirana na Matematičkom polumaratonu u Tuzli

U organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta i Udruženja matematičara TK u Tuzli je početkom juna održan prvi Matematički polumaraton.

Događaj je to koji je izazvao veliko interesovanje kod studenata, asistenata, i profesora ove prirodne nauke. Matematičkom polumaratonu prisustvovali su i učenici osnovnih i srednjih škola, koji su pokazali poseban interes za ovaj predmet tokom školovanja.

Prvo mjesto na ovom takmičenju osvojila je Minela Garača, učenica prvog razreda gimnazije u Mješovitoj srednjoj školi „Gornji Vakuf“.

Čestitamo Mineli na ovom sjajnom rezultatu.

Obavijest o upisu učenika u prve razrede

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON-KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „GORNJI VAKUF”
GORNJI VAKUF-USKOPLJE

Datum: 08.06.2018. godine

O B  A  V  I  J  E  S  T

Obavještavaju se učenici sa završenom osnovnom školom da se prijem učenika u prvi razred srednje škole vrši:
PRVI UPISNI ROK:
- Prijava kandidata za upis učenika u I razred gimnazije, tehničke i srodne, te stručne škole je 18 i 19. 06 . 2018. godine od 8 sati.
DRUGI UPISNI ROK:
- Prijava kandidata za upis učenika u I razred  gimnazije, tehničke i srodne, te stručne škole u drugom upisnom roku je 04. i 05. 07. 2018. godine od 8 sati;
TREĆI UPISNI ROK
- Prijava kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta je 24.08.2018. godine od 8 sati.
Uz prijavu učenici su dužni dostaviti:
- Prijavu na konkurs,
- Izvod iz Matične knjige rođenih ili rodni list,
- Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
- Uvjerenje o uspjehu za VI, VII i VIII razred osnovne škole,
- Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

OPĆI USLOVI
Pravo upisa u prvi razred imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina, odnosno koji navršavaju 18 godina života uz odobrenje Nastavničkog vijeća i učenici s posebnim potrebama na osnovu odgovarajućeg rješenja i mišljenja, imaju pravo upisa i sa navršenih 20 godina života.

U prvi razred Mješovite srednje škole „Gornji Vakuf“ u Gornjem Vakufu-Uskoplju učenici se mogu upisati u slijedeće škole:

 1. Opća Gimnazija (IV stepen)
  2. Elektrotehnička škola - elektrotehničar računarstva i informatike (IV stepen)
  3. Mašinska tehnička škola - mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama (IV stepen)
  3. Stručna škola uslužnih djelatnosti - frizer-vlasuljar (III stepen)
  4. Mašinska stručna škola - automehaničar, metalostrugar i zavarivač (III stepen)

Prijem učenika obavlja se u skladu sa planom upisa bez prijemnog ispita, a na osnovu Rang liste koju utvrđuje Komisija za upis učenika, na osnovu postignutog uspjeha u svim razredima osnovne škole.

Detaljne informacije oko upisa u prvi razred srednje škole možete vidjeti na web stranici škole www.mssgv.ba

DOBRO NAM DOŠLI!

DIREKTOR ŠKOLE;
Selvedina Begović, dipl.ecc

Uređenje školskog dvorišta

U okviru školskog takmičenja iz predmeta „Demokratija i ljudska prava“, učenici III2 razreda naše škole su izabrali temu „Školsko dvorište – ogledalo škole“.

Pored prezentacija, učenici su preduzeli konkretne akcije na uređenju dvorišta. Tako su uz pomoć sponzora iz lokalne zajednice realizovali projekt sadnje cvijeća, te uređenja klupa, kako bi svi učenici naše škole, ali i Srednje škole „Uskoplje“, imali gdje provoditi vrijeme prije početka nastave, kao i veliki odmor.

Za nesebičnu pomoć pri realizaciji ovog projekta učenici i menadžment škole se zahvaljuju: Općini Gornji Vakuf-Uskoplje, Auredus d.o.o., Rudniku uglja „Gračanica“, JKP „Vik“ i JKP Radovina.

Obavijest o Javnom pozivu za organizovanje vanučioničke nastave

Na javni poziv za prikupljanje ponuda za odlazak i organizovanje vanučioničke nastave u septembru 2018. godine prijavile su se dvije agencije:

 • Prevoz putnika Zavidovići, P.J. Almy Travel Zenica
 • Servistrans d.o.o. Donji Vakuf

Komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude sastala se u utorak, 22.05.2018. godine u 10:00 sati u prostorijama škole.

Sastanku su prisustvovali članovi komisije: razrednici drugih i trećih razreda, roditelji, učenici kao i direktorica škole.

Predsjednica komisije je pročitala obje ponude, te se pristupilo glasanju.

Nakon provedenog glasanja za organizaciju ekskurzije izabrana je agencija Prevoz putnika Zavidovići, P.J. Almy Travel Zenica.

Predsjednik komisije:
Emsa Ajanović, prof.

Defile i matura 47. generacije maturanata

Dana, 12.05.2018. godine, naša škola je ispratila 47. generaciju maturanata. Ovogodišnji defile je bio nešto drugačiji nego prethodnih godina. Na čelu defilea su se nalazile mažoretkinje Mažoret kluba „Uskopljanke“ i članovi limene glazbe iz Jajca.

Mješovita srednja škola „Gornji Vakuf“ ove godine ispraća 87 maturanata, iz gimnazije, fizerske i mašinske stručne škole. Učenici generacije su: Selma Hadžijusufović, Arman Gudić i Mensur Zahirović.

Trajno odlični učenici u generaciji 2017/2018. godine su: Sabina Behrem, Mersiha Čaušević, Nihada Hopić, Miralem Memić, Ermin Omeragić, Selma Polić, Alisa Adžemović, Ajla Duraković i Amer Zečić.

POZIV ZA ORGANIZOVANJE VANUČIONIČKE NASTAVE

MSŠ „Gornji Vakuf“

Datum: 11.05.2018.

Na osnovu Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih  odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude objavljuje:

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju
višednevne školske ekskurzije

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da na osnovu priloženog obrasca dostave svoju ponudu za organizovanje ekskurzije u školskoj 2018/19. godini, najkasnije do 18.05.2018. godine do 13:00 sati, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Mješovita srednje škola "Gornji Vakuf", Gradska bb, 70240 Gornji Vakuf.

Ponude koje su nepotpune kao i ponude dostavljene nakon isteka  roka za dostavu neće se uzimati u obzir.

Javno otvaranje ponuda biti će obavljeno 22.05.2018. godine u 10:00 sati u prostorijama škole.

Predsjednik komisije:
Emsa Ajanović, prof.

KLIKOM OVDJE PREUZMI OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZOVANJE VANUČIONIČKE NASTAVE.

Priključi se za RSS feed