« »

Edukacija za učenice MSŠ 'Gornji Vakuf'

U prostorijama Mješovite srednje škole „Gornji Vakuf“ održana je edukacija za učenice ove škole. Tema edukacije je bila nasilje u porodici, nasilje nad djecom i trgovina ljudima. Radionicu je organizovala Medica Zenica uz sponzorstvo od strane UN Women. Tokom radionice učenice su prošle teorijski dio problematike, te različite vježbe koje…
  • Autor
Više...

Profesori škole učestvovali na STEM konsultativnoj sesiji

Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti održana je STEM konsultativna sesija u organizaciji Save the Children koja je u septembru 2016. godine započela sa organizacijom projekta "Unaprijeđenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini". Seminaru su prisustvovale i profesorice naše škole Hazima Brzika, Melisa Čusto i Aida Burko. Opći…
Više...

Edukacija o upotrebi „pametne table“ u nastavnom procesu

Zahvaljujući donaciji Republike Turske, odnosno turske vojne misije u Bosni i Hercegovini, Mješovita srednja škola „Gornji Vakuf“ je obogaćena modernim kabinetom, opremljenim savremenom informatičkom opremom. Pored računara i projektora, kabinet raspolaže „pametnom tablom“, koja olakšava predavanja profesorima i praćenje nastave učenicima. Nova tabla se sve više upotrebljava u nastavnom procesu,…
Više...

ASUBIH uručio zahvalnicu MSŠ 'Gornji Vakuf'

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) uručila je zahvalnicu Mješovitoj srednjoj školi „Gornji Vakuf“ za nesebičnu podršku pruženu radu srednjoškolaca na području Gornjeg Vakufa-Uskoplja. ASuBiH je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca u zemlji i okupljanje svih mladih koji pohađaju srednju školu na…
  • Autor
Više...

Profesori i učenici škole učestvovali u edukaciji o nasilju

U periodu od 28. – 30.11.2017. godine održan je trodnevni trening za trenere za nastavno osoblje i učenike srednjih škola SBK/KSB. Trening je održan u Konjicu u organizaciji Medica Zenica i UN Women. Ispred nastavnog osoblja Mješovite srednje škole „Gornji Vakuf“ učestvovale su profesorice Ajda Agić i Admira Trkić a…
Više...

MSŠ 'Gornji Vakuf' potpisnica Protokola o međusobnoj saradnji u radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici

Direktorica Mješovita srednje škole „Gornji Vakuf“ Selvedina Begović supotpisnik je Protokola o međusobnoj saradnji u radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici za općinu Gornji Vakuf-Uskoplje. Naime, na inicijativu Udruženja socijalnih radnika/ca, Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK/KSB i Gender centra Vlade Federacije BiH, urađen je kantonalni Protokol…
  • Autor
Više...
Priključi se za RSS feed