« »

Profesori škole učestvovali na STEM konsultativnoj sesiji

Profesori škole učestvovali  na STEM konsultativnoj sesiji

Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti održana je STEM konsultativna sesija u organizaciji Save the Children koja je u septembru 2016. godine započela sa organizacijom projekta "Unaprijeđenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini".

Seminaru su prisustvovale i profesorice naše škole Hazima Brzika, Melisa Čusto i Aida Burko. Opći cilj projekta jeste doprinijeti unapređenju ishoda učenja u osnovnom i opštem srednjem obrazovanju. ENABLE-BiH namjerava osigurati da učenici i učenice u BiH ovladaju ključnim kompetencijama neophodnim za učešće u ekonomiji zasnovanoj na znanju te postanu nosioci ekonomskog razvoja u budućnosti.

Cilj projekta je  izrada Nacrta Operativnog nastavnog plana i programa (ONPP) za STEM kompetencije (prirodne nauke, tehnologija, inženjerstvo i matematika) baziranog na Zajedničkoj jezgri nastavnih planova i programa (ZJNPP) definiranoj na ishodima učenja i pratećih priručnika (Operativne smjernice za implementaciju ONPP-a za STEM kompetencije i Priručnik za obuku nastavnika i nastavnica u primjeni ONPP-a za STEM kompetencije) i izrada Standarda i Operativnih smjernica za PPDM - pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičko obrazovanje nastavnika i nastavnica na nastavničkim fakultetima te na svim drugim fakultetima na kojima se pripremaju stručnjaci različitih profila, koji se na svom osnovnom studiju specijaliziraju u disciplini koju su izabrali za predmet svojih studija, a koji se nikako ili u nedovoljnoj mjeri pripremaju za odgojno-obrazovni rad kao i izrade Priručnika za univerzitetske profesore.


nazad na vrh