« »

Edukacija o upotrebi „pametne table“ u nastavnom procesu

Edukacija o upotrebi „pametne table“ u nastavnom procesu

Zahvaljujući donaciji Republike Turske, odnosno turske vojne misije u Bosni i Hercegovini, Mješovita srednja škola „Gornji Vakuf“ je obogaćena modernim kabinetom, opremljenim savremenom informatičkom opremom.

Pored računara i projektora, kabinet raspolaže „pametnom tablom“, koja olakšava predavanja profesorima i praćenje nastave učenicima. Nova tabla se sve više upotrebljava u nastavnom procesu, a profesorima se održavaju edukacije o načinu upotrebe „pametne table“.

Jedno takvo predavanje za profesore održao je Aid Gafić, koji je demonstrirao mogućnosti kombinacije moćnog hardvera sa najnovijim softverskim rješenjima kompanije „Mimio“. Posebno je demonstrirana primjenjivost softvera za predmete: geografija, historija, matematika, fizika i hemija.


nazad na vrh