« »

Riječ direktora

direktorica copyU uvjetima snažnih globalizacijskih procesa, sve veće informatičke umreženosti, te drugih brzih promjena u svim područjima ljudske djelatnosti, pred odgojno – obrazovni sistem postavljaju se sve veći zahtjevi kako bi što bolje odgovorio na potrebe moderne ekonomije.

Nastavni sadržaji, nastavne metode, nastavno – didaktička sredstva i sva logistika trebaju biti u funkciji stvaranja konačnog proizvoda – a to su učeničke kompetencije koje se moraju temeljiti na inovativnosti, kreativnosti, informatičkoj pismenosti, poduzetnosti, socijalnoj osjetljivosti, odgovornosti, integritetu i identitetu pojedinca.

Mješovita srednja škola „Gornji Vakuf“ nastoji omogućiti svakom učeniku sticanje tih kompetencija potrebnih za daljnje obrazovanje i život u društvu znanja i rada, uvažavajući pri tome njegovu individualnost.

Cilj nam je poučiti učenike, pored konkretnog gradiva, naučnim i tehnološkim principima, umijeću komunikacije, kritičkom posmatranju, razumnom raspravljanju i razumijevanju sistema u kojem žive. Pored toga, nastojimo stvoriti okruženje tolerancije, nenasilja i dijaloga u kojem gradimo pozitivan sistem vrijednosti njegujući historiju i tradiciju.
U odgoju djece smatramo vrlo važnim saradnju roditelja, nastavnika i učenika u atmosferi podrške, pomoći, saradnje i razumijevanja.

Odgoj i obrazovanje naših učenika je u rukama stručnog nastavničkog tima koji je spoj mladosti i ambicija s jedne i iskustva s druge strane uz odlične međuljudske odnose i dobru radnu atmosferu.
Gradimo svjetliju i bolju budućnost kroz obrazovanje!