« »

Smjerovi

skolanasa

Opća gimnazija

Mašinska tehnička škola:

- Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama

Elektrotehnička škola:

- Elektrotehničar računarstva i informatike

Škola uslužnih djelatnosti:

- Frizer – vlasuljar

Mašinska stručna škola:
- Automehaničar
- Zavarivač
- Metalostrugar