« »

Vijeće učenika u školskoj 2019/2020. godini

Predsjednik: Negra Karamustafić
Potpredsjednici: Adna Sušić i Džan Ljubunčić
Zapisničar: Mejrema Topčić
Članovi:
Ema Jareb
Dženana Šehić
Naida Milanović
Almir Milanović
Tarik Milanović
Sara Spahić
Hata Prijić
Sedžad Smajić
Umejr Ljubunčić
Alila Trapo
Lamija Gekić
Rijad Čalkić
Haris Brkić
Hamzda Duvnjak
Azra Cokoja
Lejla Muratspahić
Amina Duratbegović
Midhat Drino
Faruk Čaušević
Almin Šišić
Amer Demirović
Arnela Kulaš
Nejra Topić
Anes Zukić
Emir Šeketa
Almina Šehić
Majda Milanović
Anes Muftić
Edin Smajić
Omer Karamustafić