« »

Sekcije

Slobodne aktivnosti učenika u školskoj 2019/2020. godini:

Sekcije:
1. Recitatorska sekcija - Amela Halilović
2. Dramska sekcija - Merhila Čaušević
3. Matematička sekcija - Emsa Ajanović i Emina Ribić
4. Ekološka sekcija - Haris Ahmić
5. Hemičari - Melisa Čusto
6. Novinarska sekcija - Amel Omeragić
7. Informatičari - Fahrudin Kurić
8. Frizerska sekcija - Sanin Fazlić i Mirsada Hadžiabulić
9. Košarkaška sekcija -  Emir Idrizović
10. Folklorna sekcija - Minela Milanović
11. Nogometna sekcija - Almir Pokvić
12. Odbojkaška sekcija - Suad Alispahić
13. Likovna sekcija - Husein Šljivo
14. Muzička sekcija - Almir Vrebo
15. Elektrotehnička - Amer Musa i Suad Rodić