« »

Profesori

Profesori angažovani u nastavnom procesu u školskoj 2021/2022. godini:

Bosanski jezik i književnost:
1. Amela Halilović
2. Merhila Čaušević
3. Adnana Ramić

Engleski jezik:
1. Samira Bakić
2. Nedžad Gudić

Njemački jezik i Demokratija i ljudska prava:
1. Amela Jonić

Latinski jezik:
1. Vanda Herceg

Tjelesni i zdravstveni odgoj:
1. Almir Pokvić
2. Suad Alispahić
3. Armin Softić

Historija:
1. Osman Trapo
2. Meliha Hadžiahmetović

Matematika:
1. Emsa Ajanović
2. Hazima Brzika
3. Emina Ribić

Fizika:
1. Minela Milanović
2. Dženan Gazić

Hemija:
1. Melisa Čusto
2. Ajda Agić

Tehnologija zanimanja i Tehnologija materijala:
1. Ajda Agić
2. Melisa Čusto

Biologija:
1. Aida Burko

Informatika:
1. Naser Maličević
2. Najda Pandžo

Geografija:
1. Tahir Ljubunčić

Filozofija, Logika i Sociologija:
1. Azra Džananović

Psihologija:
1. Senaida Šijak

Likovna kultura, estetika:
1. Husein Šljivo

Muzička kultura:
1. Almir Vrebo

Osnovi marketinga i menadžmenta i Ekonomika i organizacija poslovanja:
1. Damir Jonić

Vjeronauka:
1. Amel Omeragić

Elektrotehnička grupa predmeta:
1. Merhudin Habib
2. Suad Rodić
3. Melisa perenda

Mašinska grupa predmeta:
1. Mirsad Šečunović
2. Sabahudin Puljarga
3. Haris Ahmić
4. Ekrema Milanović

Higijena i prva pomoć:
1. Hidajeta Supur Zukić

Anatomija i filozofija:
1. Ejub Zukić

Praktična nastava u medicinskoj školi:
1. Senada Gigović

Praktična nastava za frizere:
1. Sanin Fazlić
2. Mirsada Hadžiabulić